Żywe Muzeum Piernika uhonorowane przez Europejski Klub Biznesu Polska!

12 listopada podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie Europejski Klub Biznesu Polska wręczył Żywemu Muzeum Piernika nagrodę “PRO FUTURO 2018 DLA PRZYSZŁOŚCI” za kultywowanie i popularyzację tradycji wypieku polskiego piernika jako produktu regionalnego oraz promocję Polski na świecie.

Jesteśmy tym bardziej dumni, że Stowarzyszenie, które zastrzega, że “uhonorowało nagrodami osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową” doceniło nasze działania. 
Nagroda ma dla nas tym większe znaczenie, że w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości nagrodzone zostały firmy, których działalność sięga 100 lat. Wartości, którym hołduje Europejski Klub Biznesu Polska są bliskie i założycielom muzeum - stowarzyszenie podchodzi do kwestii biznesowych holistycznie. “Dostrzega znaczenie dla przedsiębiorczości kultury, nauki, sportu, mediów i całego otoczenia. Taka kompleksowość oznacza synergię działalności gospodarczej z innymi dziedzinami, w wyniku czego następuje wszechstronny rozwój społeczeństwa, humanitaryzm i poprawa poziomu życia, a temu właśnie ma służyć rozwój przedsiębiorczości. Stowarzyszenie w swoim działaniu hołduje przyjętym przez siebie zasadom oraz systemowi wartości i ideałów. Są to: kultura, etos, moralność, etyka oraz solidarność społeczna. Bezwzględnie na te wartości ukierunkowane są nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska, jako ich personifikacja.” 

Wspaniale być wyróżniony przez taką organizację i znaleźć się w tak zacnym gronie! Poza nami laureatami byli: Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn, dr Adam Mokrysz, Polski Komitet Olimpijski, Port Gdynia, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Teatr Wielki Opera Narodowa, HEFRA S.A., POGOŃ LWÓW, SPOŁEM Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, Czesław Gołębiowski, Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło.