Obwieszczenie

Szanowni Państwo!
W tym trudnym czasie z pewnością codziennie stajecie Państwo przed mnóstwem pytań, problemów, na które nie ma łatwej i dobrej odpowiedzi. Wszyscy bardzo chcemy, by TO  się już skończyło. A najbardziej – byśmy byli zdrowi, my sami i nasi bliscy. Państwo, tak jak i my z żoną drżymy o zdrowie swoje, swoich bliskich i współpracowników. Wspólnie staramy się zabezpieczać na wiele sposobów i na wielu frontach.

Nasza z Wami relacja jest zawodowa, choć w tych tak bardzo trudnych i dziwnych czasach nie można mówić, że TYLKO zawodowa. Okazuje się, jak bardzo dużo zależy od osób, firm, z którymi się kontaktujemy, współdziałamy. Jak bardzo możemy na siebie wpływać, jak bardzo od siebie zależeć.

Wybuch pandemii był tak zaskakujący, raptowny, że dopiero obecnie zaczynamy – z opóźnieniem, za co gorąco przepraszamy – reagować. Państwo wpłaciliście pieniądze, by  móc uczestniczyć w pokazie w Muzeum, które nie z naszej woli i przyczyny jest od miesiąca zamknięte. Brak gości w Muzeum przybliża całkowity upadek firmy. W naszej branży regułą jest, że styczeń, luty i marzec to najtrudniejsze miesiące w roku. Wirus pojawił się pod koniec złego okresu niszcząc nasze nadzieje na pracę i zdobycie środków na normalne funkcjonowanie firmy.

Firma jest zamknięta.

Wiemy, że Wam też jest ciężko. Zapewne tak jak i my, nie chcecie się poddać. Wielką, a praktycznie jedyną szansą na istnienie naszej firmy i jej pracowników - osób bardzo oddanych, jak sami o sobie mówią - kochających Muzeum, jest prowadzenie pokazów, przyjmowanie gości i opiekowanie się nimi, zajmowanie, w taki sposób z jakiego słyniemy i za który jesteśmy tak lubiani.

Byśmy mogli po skończonej pandemii tego dokonać, byśmy mogli pracować, przyjeżdżajcie do nas, do Żywego Muzeum Piernika. Proszę Was, prosimy, byście nie rezygnowali z wizyty, tylko ją przenieśli na dowolny termin do końca 2021 roku. Proponujemy Państwu voucher,  w którym będą zawarte wszystkie informacje związane z przeniesieniem terminu.

Najtrudniejsze dla nas będą nadchodzące miesiące, tak więc dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na wizytę w 2020 roku, tzn. przesuną swą podróż do Torunia w tym roku, proponujemy 33% obniżki cen biletów w naszej drugiej placówce - DOMU LEGEND TORUŃSKICH.  Każdorazowo szczegółowe warunki ustalimy w drodze mailowej.

Jeśli jednak ktoś z Państwa zdecydowanie będzie oczekiwał zwrotu pieniędzy, musimy zastosować art. 15k1 Ustawy z dn. 31.03.2020 o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Art.15k.1
Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust.4 Ustawy z dn. 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art.47 ust.5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS – CoV -2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Z wyrazami szacunku, podziękowań i nadzieją na lepsze jutro,
 Andrzej Olszewski
 Toruń,  26.04.2020