Pieprzne Walentynki w Żywym Muzeum Piernika - MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU BILETU W KASIE BILETOWEJ

Słuchajta Luntrusy! Serdecznie spraszamy wszystkich, którzy wiek dziecięcy już ukończyli na specjalne Pokazy Walentynkowe jeno dla dorosłych.

Średniowieczny pokaz przeprowadzony zostanie w specjalnie na tę okazję zmienionej formie. Dowiecie się, jaki wpływ na ciało człowieka mają przyprawy używane do wypieku piernika. Sprawdzimy również między innymi, jak dobrze swoje charaktery znają partnerzy. A to wszystko w dobrze znanej Wam z naszych pokazów atmosferze podsyconej dużą dawką dobrego humoru.

Wizyta w piernikarni z początku XX wieku to podróż po krainie zmysłów i sprawdzenie współpracy partnerów. Czy możecie zaufać swoim partnerom? Tego właśnie dowiecie się w trakcie wizyty w manufakturze na II piętrze.

Czekać na Was będzie również niespodzianka, której do tej pory nigdzie żeście nie widzieli. Cóż to takiego? Zdradzać nie wypada, wszak nie byłaby to już niespodzianka.

Frywolna forma, zadania dla par, a i słodkie walentynkowe upominki przygotowane specjalnie na tę okazję przez naszych Mistrzów Piekarskich, na każdą z par czekać będą!

Któż wie, kogo razy na zadek czekają, jakie sekreta na jaw wyjdą, a kto wiedzę przydatną z pokazów wyniesie i w praktyce wypróbuje. To jak, widzimy się w walentynkowy weekend?


Pokazy walentynkowe czynimy:
12.02 (sobota) – 17:00
13.02 (niedziela) – 17:00
14.02 (poniedziałek) – 17:00


Bilety nabyć można:

- w kasie Żywego Muzeum Piernika - 15 minut przed każdą pełną godziną, w godzinach gdy muzeum jest otwarte
- mailowo na: rezerwacje@muzeumpiernika.pl (codziennie)
- telefonicznie pod nr telefonu: 724 901 027 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)


BILET - 88 zł/para

 

 

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów

na Pokaz Specjalny "Pierne Walentynki"

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów oraz rezerwacji na Pokaz Specjalny "Pierne Walentynki" z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatora poszczególnych atrakcji bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Pokaz specjalny "Pierne Walentynki" jest pokazem tylko i wyłącznie dla osób dorosłych. Osoby poniżej 18. roku życia nie zostaną wpuszczone.

§ 2

Rezerwacja

1. Rezerwacji na pokazy w dniach 12.02., 13.02. oraz 14.02. można dokonywać
od poniedziałku do piątku telefonicznie w godzinach: 9:00- 17:00 pod numerem 724901027.

2. W weekendy rezerwacja będzie możliwa tylko za pośrednictwem poczty e- mail pod adresem: rezerwacje@muzeumpiernika.pl

3. Do poprawnej rezerwacji potrzebne będzie podanie danych przez Klienta: imienia, nazwiska,
nr telefonu oraz adresu e-mail.

§ 3

Limit gości na pokazie

1. Udział w pokazie może brać maksymalnie 25 par (50 osób dorosłych).

2. Na pokazie przebywać może 20 osób niezaszczepionych. Pozostałe osoby zainteresowane rezerwacją biletu na pokaz specjalny, w sytuacji gdy liczba biletów dla osób niezaszczepionych ulegnie wyczerpaniu, winny dobrowolnie pokazać dokument potwierdzający szczepienie.

 

§ 4

Płatność za rezerwację

1. Po prawnie dokonanej rezerwacji Klient otrzyma mailowo link z przekierowaniem do płatności. 2. Klient winien założyć konto w sklepie internetowym Żywego Muzeum Piernika by dokonać płatności przez platformę PayU. 3. Po otrzymaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie nabycia biletów na adres mailowy podany przy założeniu konta.

 

§ 5

Zakup biletów

1.Zakup biletu na udział w Pokazie Specjalnym "Pierne Walentynki" jest zawarciem umowy między Kupującym(Klientem) a sprzedającym czyli firmą To- Tur Toruńska Turystyka, Elżbieta Olszewska z siedzibą przy ul. Rabiańską 9, 87-100 Toruń.

2. Jeden zakupiony bilet dotyczy pary.

3. Biletem jest potwierdzenie zakupu, które przyjdzie po poprawnej płatności na adres e- mail Klienta.

§ 6

Zwroty, przeniesienia rezerwacji, reklamacje

1. Przy rezygnacji do 3 dni przed specjalnym pokazem Klientowi przysługuje zwrot 50% wartości wpłaconej za bilet. Rezygnację można zgłaszać tylko na adres e- mail: rezerwacje@muzeumpiernika.pl z dopiskiem w tytule wiadomości Rezygnacja z udziału w pokazie specjalnym.

2. Klient nie może dokonywać w żaden sposób przeniesienia rezerwacji na inny termin.

3. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym regulaminie znajdującym się na stronie www: https://muzeumpiernika.pl/pl/tos
 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy regulamin stosuje się prawo polskie.

2. Informacja o zmianie regulaminu i jego aktualne brzmienie przesyłane jest kupującym zarejestrowanym w systemie na podany przez nich adres e-mail.

3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Operatora.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktualności znajdującej się na stronie www.muzeumpiernika.pl