fbpx

Shop regulation

StartShop regulation

Regulamin sklepu internetowego Żywego Muzeum Piernika

Właścicielem Sklepu internetowego jest firma To-Tur Toruńska Turystyka, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń, tel. 56/663-66-17 ; e-mail: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl, zarejestrowana przez CEIDG o numerze NIP 956-100-80-09.

 1. Zamówienia można składać przez:
  -sklep internetowy
  -e-mail sklep@muzeumpiernika.pl
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail – po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu poprzez e-mail.
 4. Zamówienia zostaną zrealizowane po zaksięgowaniu wpłat za dany produkt na konto firmy.
 5. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Kupujący akceptuje, że wiele oferowanych produktów jest wykonywanych ręcznie, co nie daje możliwości na powtarzalność oferty.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zlecenia ze względu na brak pełnych danych Zamawiającego.
 8. Ceny wszystkich produktów wyrażonych w złotówkach są cenami brutto.
 9. Sklep gwarantuje niezmienność cen pierników przyjętych do realizacji.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-7 dni roboczych. Następnie dostarczenie paczki pod adres wskazany przez Zamawiającego to 2 dni (po stronie firmy kurierskiej). W przypadku zamówień w ilościach większych niż jedna sztuka oraz wymagających przygotowania np. odpowiedniej formy, czas oczekiwania może wydłużyć się stosownie do stopnia skomplikowania i wielkości zamówienia. Sklep odpowie w ciągu 2 dni roboczych na pytania dotyczące terminu realizacji zamówienia.
 11. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji.
 12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  – płatność internetowa – PayU
  – przy odbiorze osobistym w siedzibie Muzeum Piernika przy ul. Rabiańskiej 9 w Toruniu.
 13. Koszty przesyłki na terenie kraju to: 18 zł (płatność z góry, przesyłka kurierska).
 14. Powyższe warunki dotyczą sprzedaży realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. W razie wątpliwości prosimy o kontakt na e-mail sklep@muzeumpiernika.pl
 16. Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością sklepu. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych i zdjęć.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 18. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 19. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 21. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Elżbieta Olszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TO-TUR Toruńska Turystyka F. H. U. Elżbieta Olszewska, z siedzibą przy ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń, posiadającą NIP 9561008009, REGON 870613588.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu rezerwacji biletów lub zakupów w sklepie internetowym i nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że jest to niezbędne do realizacji wybranej usługi, zakupu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
 3. Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy.
 5. Przypadki przekazania danych:
  a) W przypadku, gdy wybierzesz płatność poprzez system płatności elektronicznej, w zależność od wybranej usługi, dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności:
  – spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  b) W przypadku, gdy wybierzesz przesyłkę kurierską, w zależność od wybranej usługi, dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji przesyłki:              – Inpost S.A., z siedzibą w Krakowie (30-552, ul. Wielicka 28)
  Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000536554, NIP 679 308 76 24
 6. Jako klient Żywego Muzeum Piernika i Sklepu Żywego Muzeum Piernika ma prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
  c)przenoszenia danych;
  d)wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  By skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami mailowo: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl.
  Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 7 od otrzymania przez nas na adres: muzeumpiernika@muzeumpiernika.pl Twojej wyraźnej prośby o ich usunięcie.
 7. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach zautomatyzowania podejmowanych decyzji. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez To-Tur Toruńska Turystyka, ul Rabiańska 9, 87-100 Toruń, NIP 956 100 80 09.
 9. Przetwarzanie dokumentów zawierających dane osobowe za pomocą zaszyfrowanych i zabezpieczonych hasłem urządzeń przenośnych, w których zastosowane jest szyfrowanie nośnika, poza obszarem przetwarzania danych, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody administratora.

 

Prawo odstąpienia od umowy:

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje:

Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep@muzeumpiernika.pl lub listownie na Żywe Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Żywe Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 7. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę.
 8. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/